07 Şubat 2017 Salı 04:38
Türkiye Varlık Fonu nedir devredilen kurumlar hangileri?
Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi (Türkiye VArlık Fonu A. Ş.) faaliyetlerine başlıyor. Varlık Fonu AŞ.'ni kurulmasına dair kanun geçen sene resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 

Fonların Kurulması ve Yönetimi faaliyetlerini yönetmek üzere Başbakanlığa bağlı olarak kurulan şirketin amacı, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, büyük yatırımlarda dış kaynak temin etmek, özellikle stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek olarak açıklanmaktadır. 

Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi, stratejik yatırım planında belirtilen hedeflere daha hızlı etkin ulaşmak, yatırımların risk e getiri dönüşlerini dikkate almak sureti ile yabancı ve yerli şirketlerin paylarının, kıymetli madenler ve borçlanma araçları ile dışarıya ihraç edien sermaye piyasası araçlarından kira sertifikaları gayrimenkul sertifikaları dahil olmak üzere yatırım araçlarının alım satımını gerçekleştirecek. 

Kuruluş Sermayesi, Özelleştirme Fonu'ndan karşılanan Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin kuruluş sermayesi 50 milyon lira olarak belirlendi. Tamamı ödenmiş olan Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'ni temsil eden paylar Özelleştime İdaresi Başkanlığına ait olup  Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin hisse senetleri nama yazılıdır.

Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi yönetim kurulu 5 kişiden oluşmaktadır. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin Başkan, Üyeleri ve Genel Müdürü Başbakan tarafından atanmıştır. Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi bünyesinden kurululan alt fonlar 3 yıllık stratejik yatırım planı yönetim kurulu tarafından hazırlacak ve bakanlar kurulu tarafından onaylanmak sureti ile yürürlüğe girecektir.

Türkiye Varlık Fonu Neler Kazandıracak?

1 - Türkiye Varlık Fonu ile sermaye piyasalarında büyüme derinleşme hızlnacak.

2 - Otoyollar, Kanal İstanbul, Nükleer Santral gibi büyük alt yapı projelerine  kamu borcu arttırılmadan finansman sağlanacak.

3 - Savunma, havacılık, yazılım gibi stratejik alanlarda yerli şirketlerin sermaye ve proje bazında desteklenmesi ile küresel oyuncu konumuna geçmelerine olanak sağlanacak.

4 - İslami finansman varlıklarının kullanılması yaygınlaşacak.

5 - Yatırımlar ile yüzbinlerce insanımıza istihdam sağlanacak.

Türkiye Varlık Fonu'nu Bağımsız Denetçiler Denetleyecek!

Türkiye Varlık Fonu'na Devredilen Kurumlar:
 • Türkiye Cumhuriyet Ziraat Bankası A.Ş.
 • Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)
 • Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş (P.T.T.)
 • Borsa İstanbul A.Ş.
 • Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş.
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin yüzde 6,68 oranındaki Hazineye ait hissesi
 • Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
 • Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur)
 • THY'nin yüzde 49.12'si
 • Halkbank'ın yüzde 51.11'i Varlık Fonu'na devredildi.
Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi ve şrket tarafından kurulacak diğer şirketler ile Türkiye Varlık Fonu ve kurulacak alt fonlar bağımsız denetime tabi olacaktır. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurumsal yönetim düzenlemelerine uyacaktır..Türkiye Varlık Fonu Anonim Şirketi'nin mal varlığı ile şirkete devredilen varlıklar ve haklar şirketin mal varlığından ayrılacaktır.

Son Güncelleme: 07.02.2017 13:29
Yorumlar

Google+'da Paylaş