09 Kasım 2016 Çarşamba 13:02
Sıkıntılı ve Üzüntülü Zamanlarda Okunacak Duâlar

Hepimizin sıkıntılı ve üzüntülü olduğu zamanlar olmuştur .Böyle anlarda okuyacağımız çeşitli  dualarla rahatlayabiliriz .Haberimizde sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda okuyabileceğimiz duaları sizler için derledik.

-Peygamber Efendimizi  (s.a.v) bir şey üzecek olsa şu duayı okurdu:
YâHayyüyâKayyûmübirahmetikeesteğisü.
(Ey ezelî ve ebedî hayat ile bâki, zât ve kemâl sıfatlarıyla herşeye hakim olan Allah’ım! Rahmetinle yardımını talep ediyorum.) (Tirmizî)
-Peygamber Efendimiz (sav) üzüntü ve sıkıntı duyduğunda  bu duayı okurdu:
Hasbiyer-rabbüminel-ibâdi, hasbiyel-hâlikuminel-mahlûkîne, hasbiyer-râzikuminel-merzükîne, hasbiyellezî hüve hasbiye, hasbiyallahu ve ni’mel-vekil, hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşilazîym.
(Kullara bedel Rabbim bana yeter. Yaratıklara karşı yaratıcı bana yeter. Rızık isteyenlere karşı Rezzak yeter. Bana yeten bana yeter. Allah bana yeter O ne güzel vekildir. Allah bana yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O’na tevekkül ettim. O, büyük Arş’ın Rabbidir.)
-Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz; “sıkıntıda olan bu duayı okusun.” (EbûDâvud)
Allahümmerahmetekeercûfelâtekilnî ilâ nefsîtarfete aynin ve aslihlî şe’ni küllehu Lâ ilâhe illâ ente.
(Allah’ım! Sadece senin rahmetini umarım. Gözümü açıp kapatıncaya kadar beni nefsime bırakma. Bütün işlerimi yoluna koy. Senden başka hiçbir ilâh yoktur.)
-Başına bela ve bir musibet geldiğinde okunacak dua:
Lâ ilâhe illallâhül-halîmül-kerîm, sübhâneke, tebârekellahüRabbül-arşil-azîm, elhamdülillâhiRabbil-âlemîn.
(Halîm ve Kerîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O’nu noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Yüce Arş’ın sahibi Allah, mukaddes ve münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.)
-Sıkıntılı, tehlikeli ve üzüntülü zamanlarda Salât-ı Tüncinâ okuyan kimsenin Allah dünya ve ahiret sıkıntılarının her birini giderir.
“Allahümmesallialâseyyidinâ Muhammedin salâtentünciynâbihâmincemiy’ılehvâlîvel’âfâti ve takdîlenâbihâcemiy’alhâcâtitütahhirünâbihâmincemiy’ısseyyiâti ve terfeunâbihâa’ledderecâti ve tübelliğunâbihâaksalğâyâtimincemiy’ılhayrâti ve ba’delmemât”
-Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz sıkıntılı zamanında şu duayı okurdu:
AllahuAllahüRabbî lâ üşrikübihîşey’en.
(Rabbim Allah’tır Allah! Ben O’na hiçbir şeyi ortak koşmam.)
-Yunus Aleyhisselâm’ın balığın karnındayken yaptığı duayla dua edipte geri çevrilen yoktur. Her gün okumayı alışkanlık haline getiren kişi en çok yirmi gün içinde bulunduğu maddi-manevi her türlü sıkıntısından kurtulur
Lâ ilâhe illâ entesübhânekeinnîküntüminez-zâlimîn.Enbiya Sûresi 87.Ayet
(Allah’ım! Senden başka ilah yoktur. Sen bütün noksan sıfatlardan münezzehsin. Gerçekten ben zâlimlerden oldum.)
 

Yorumlar

Google+'da Paylaş