19 Aralık 2016 Pazartesi 13:17
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanun Tasarısı TBMM'den Onay Aldı
 Uzun zamandır konuşulan motorlu taşıtların ve TV oranlarının yeniden belirlenmesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar ile Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi konulu içerik bulunan tasarı kabul gördü.

 Genel kurulda kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında tasarı yasalaştı özel tüketim vergisi kanununda değişikliğe de gidilecek olan yasada bazı düzenlemelere gidildi .

Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmaları kanunla yapılacak.

-BESLENME YARDIMI YAPMAK-

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı; yurt içinde ve dışında yükseköğrenim gören öğrenciler için yurtlar yapmak ve bunların işletmesini sağlamak, beslenme yardımı yapmak, eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle milli ve manevi gelişmelerine katkı sağlamak, yükseköğrenim öğrencilerine kredi veya burs vermek, öğrencilerin yükseköğrenimlerini kolaylaştırmak olacak.

-BESLENME VE BARINMA YARDIMI-

Kurum yurtlarında barınan öğrenciler ile birlikte Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde beslenme ve barınma yardımı yapılabilecek.

-DOKUZ AYI GEÇEMEYECEK-

Beslenme ve barınma yardımı, Kurum yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek ve yükseköğretim kurumlarının öğrenim sürelerini aşmamak kaydıyla bir öğretim yılında dokuz ayı geçemeyecek.

Yurt hizmetini sunan veya bu hizmetten yararlananların, yersiz beslenme ve barınma yardımı ödenmesine sebebiyet vermeleri halinde bu tutarları, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenecek. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenecek.

Yasa ile Emlak Vergisi Kanununun "Geçici muaflıklar" maddesinde değişiklik öngörülüyor.

-SERBEST BÖLGELERDE EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ-

Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen arazi (Kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar) geçici olarak Arazi Vergisinden muaf olacak.

-YATIRIM PROJELERİ-

Yatırım projelerinin birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ilk yıl için öngörülen ödeneğin proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacağına ilişkin Kamu İhale Kanununda yer alan düzenlemeden merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırım ve projeler istisna tutulacak.

Son Güncelleme: 19.12.2016 13:34
Yorumlar

Google+'da Paylaş