19 Aralık 2016 Pazartesi 10:54
Infaz koruma memuru alımı için kimler başvuru yapabilir?Başvuru Şartları,Kaç Kişi Alınacak?2017
 Infaz koruma memuru alımı için kimler başvuru yapabilir? 4000 gardiyan alımı başvurusu duyurusunda bulunan Adalet Bakanlığı için başvuru şartları ve tarihleri nelerdir ?Adalet Bakanlığı'nda yapılan duyuruya göre 12 Aralık tarihinde infaz koruma memuru alımları için başvurular başladı.Bu tarih 23 Aralık tarihinde sona erecek binlerce kişi başvuru şartlarının neler olduğunu merak ediyor.Sizlere konuyla ilgili detayları haberimizde sunduk.

4000 gardiyan alımı yapılacağı duyurusu üzerine memur olmak isteyen işsizler büyük heyecan yaşadı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 4 bin infaz koruma memuru alınacak söylendi. Başvuru tarihi 12 Aralık 2016 günü başlayıp 23 Aralık 2016 günü sona erecektir.

SÖZLEŞMELİ İNFAZ VE KORUMA MEMURU ALIM ŞARTLARI

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

e) Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 23 Aralık 2016 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

g) 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanuna tabi olarak en az iki yıl çalışmış olmak. (Diğer personel Kanunlarına tabi olarak çalışmış olanlar başvuru yapamayacaktır.)

h) Sözleşmesini 20/10/2016 tarihinden önce kendi isteği ile feshetmiş olmak. (Sözleşmesi sağlık şartları, disiplinsiz davranış vb. sebeplerle idarece feshedilmiş veya sözleşmesi yenilenmemiş adaylar sınava başvuramayacaktır. )

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

j) 170 cm.’den kısa boylu olmamak,

k) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla,17’den az olmamak

Başvurular 12 Aralık 2016 günü başlayıp, 23 Aralık 2016 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Son Güncelleme: 19.12.2016 10:57
Yorumlar

Google+'da Paylaş