09 Kasım 2016 Çarşamba 12:54
Gürcistan'dan Araba Nasıl Getirilir?Riskleri Nelerdir?

İnternet sitelerinde dolaştığımız vakit lüks araçların neredeyse yarı fiyatına Gürcistan’dan  getirilebildiğini öğreniyoruz. Peki gerçekten  Gürcistan’dan yarı fiyatına araç getirip muayene sıkıntısı olmadan burada kullanabilir miyiz? gibi merak edilen konuları sayfamızda sizlerle paylaştık.,

Hükümetin 13/10/ 2015  tarihinde 4458 sayılı gümrük kanununda bazı değişiklikler yaptı .Yurt dışında yaşayan vatandaşlar  daha önceden araçlarını ülkemizde 180 gün tutabiliyorken  ,kalma süresi 2 yıla çıkarıldı.

Yabancı plakalı araç getirmek için  yurt dışında ikamet ediyor olmak gerekir. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen uyanıklar kolay ikamet alınabilen Gürcistan’dan vekalet ile ikamet alarak oradan araba getirerek kazanç sağlamaya başladı.

Her şeyi göze alarak Gürcistan’dan araç getirdiyseniz bunun birtakım riskleri var. Örneğin  bu aracı sahibi ve aile fertleri dışından başka biri kullanamaz . Şayet kullanır da  yakalanırsa gümrük cezası çok ağırdır. Bu araçla ticaret yapamazsınız.

Araba getirmek ile ilgili merak edilen soru ve yanıtları

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından kimler taşıt getirebilir?

Cevap: 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar gereğince Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden, diğer bir ifadeyle yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını turistik kolaylıklar kapsamında yurtdışından geçici olarak getirebilirler

Soru: Yurtdışında yerleşik olmak ne demektir?

Cevap: Kişinin son bir yıl içerisinde 185 günden uzun bir süre Türkiye dışında bulunması halinde yurtdışında yerleşik olduğu kabul edilir.

Soru: Son bir yılın hesabı nasıl yapılır?

Cevap: Bir yıl hesabı yapılırken kişinin Türkiye’ye geliş tarihinden bir yıl geriye doğru gidilerek, giriş-çıkış kayıtlarına göre hesap edilir. (Örneğin kişi 10.11.2015 tarihinde Türkiye’ye giriş için başvurmuş ise 10.11.2014 ila 10.11.2015 tarihleri arasında yurtdışında kalış süresine bakılır.)

Soru; Taşıtın getirebileceği ülke konusunda herhangi bir kısıtlama var mı?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilecek taşıtın ikamet edilen ülkede kayıtlı olması gerekir.


Soru: Vekâlet belgesi olarak neler kabul edilmektedir?

Cevap: Taşıtın mülkiyet sahibi dışında başka bir şahıs tarafından vekâleten getirilmesi durumunda;

•Elçilik, konsolosluk veya noterlikçe onaylı vekâletnameler,

•Taşıtı getiren şahıs ile taşıtın mülkiyet sahibinin giriş gümrük idarelerinde hazır bulunmaları hâlinde, bu kişilerin kendi aralarında düzenleyecekleri ve gümrük idarelerince onaylanan vekâletname,

•Gerçek kişilerin kendi aralarında düzenleyerek ilgili ülkenin gümrük, belediye, emniyet ve mahkeme gibi resmi makamlarına onaylatılmış olan belgeler,

• Uluslararası Tur İttifakı (AİT) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) üyesi ülkelerin otomobil kuruluşlarınca düzenlenen belgeler,

•Otomobil firmaları ve diğer tüzel kişiliklere ait taşıtlar için firma sahibi veya yönetim kurulunun imza ve onayını içeren vekâletnameler,

•Kiralanmak suretiyle (rent a car) getirilen taşıtlar için kira sözleşmesi gibi belgeleri Vekâlet belgesi olarak kabul edilir.

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında girişi yapılacak taşıtlara ne kadar süre verilmektedir?

Cevap: Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin (emekliler dahil) taşıtı ile birlikte Türkiye’de kalabileceği azami süre 730 gündür.

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt için gümrük idaresine ibraz edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Cevap: Taşıtın mülkiyet belgesi (taşıt, giriş yapacak kişiye ait değil ise geçerli bir vekâletname veya kiralama sözleşmesi), taşıta ait Türkiye’de geçerli sigorta poliçesi, kişinin pasaportu (ülkeye göre resmi hüviyet), yurtdışından emekliler için emekli olduğuna ilişkin konsolosluktan onaylanmış Türkçe tercümeli emekli olduğunu gösterir belgelerin ibrazı gerekir.

Soru: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıt Türkiye’de satılabilir mi?

Cevap: Turistik kolaylıklardan istifade edilerek geçici ithali yapılan taşıt Türkiye’de yerleşik olsun yada olmasın bir başkasına satılamaz.

Soru: Sürenin tamamını kullanarak yurtdışına çıkan taşıt 185 gün yurtdışında kalmaksızın taşıt sahibinin eşi/çocukları/annesi/babası/arkadaşı tarafından vekaleten Türkiye’ye getirilebilir mi?

Cevap: Taşıtın tekrar Türkiye’ye vekaleten gelebilmesi için en az 185 gün yurtdışında kalması gerekmektedir.

Soru: Yurtdışından turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtın yaşı ile ilgili bir kısıtlama var mıdır?

Cevap: Gümrük mevzuatı açısından turistik kolaylıklar kapsamında getireceğiniz taşıtın yaşı ile ilgili sınırlama bulunmamaktadır.

Soru: Getirilen taşıtın direksiyonunun sağda olması bir engel midir?

Cevap: Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen sağdan direksiyonlu taşıtlar için, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi uyarınca bir kısıtlama bulunmamaktadır.
 

Yorumlar

Google+'da Paylaş