25 Kasım 2016 Cuma 21:26
Bankadan Kredi Dosya Masrafı Nasıl Geri Alınır
Ülkemizde vatandaşların büyük kısmı zor şartlarda hayatını devam ettirmektedir. Bu şartlar altında ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları oldukça güç olurken ekstra masrafları karşılamak pek mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı ev alma, düğün yapma veya otomobil alma gibi işlere girişecek olanların ya birilerinden borç alması ya da bankalardan kredi çekmesi gerekmektedir.

Bankalardan kredi alırken kendilerine muhtaç olduğunuzun farkında olan banka işletmecileri hem faiz oranı ile kazanç sağlarken hem de komisyon ve dosya masrafı adı altında kazanç sağlamaktadırlar. Kanuni bir alt yapısı bulunmayan dosya masrafı kredi miktarı arttıkça artmaktadır. Ülkemizde yaklaşık 11 milyon vatandaşın bankalardan kredi aldığı düşünüldüğünde yapılan vurgunun boyutları daha iyi anlaşılır. 

Konuyu Konya Selçuklu Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne şikayet eden Öğretmen Şamil Özkan’nın400 liralık masrafının geri ödenmesine hükmedildi. Yargıtay’ın kararı onamasının sonrasında tüm kredi alanlara 10 arkaya dönük kredilerinden dosya masrafını geri alma imkanı doğdu. 

Kredi alınırken tahsil edilen dosya masrafının geri alınması için iki yöntem bulunuyor. Bunlardan biri bankaya masrafın istendiğine dair iadeli taahhütlü mektup göndermektir. Bazı bankalar bu adım sonrasında ücreti geri ödemektedirler. Bu durum sonuç getirmezse kaymakamlıklarda bulunan hakem heyetine başvurmalısınız.

Başvururken dilekçe ve bankadan alacağınız kredi alırken ne kadar dosya masrafı kesildiğine dair belgenizi teslim etmeniz gerekiyor. Karar en geç üç ay içinde size bildiriliyor ve bankaya gidip paranızı alıyorsunuz.

………………………….. KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

Şikayet eden               : ……………………………….

Şikayet edilen             : ………………..

Konu                          :Kredi kart aidatın iadesi hk.

 

1.    ……………….. Bankasına ait   …………………………  ’nolu kredi kart hamiliyim.

  1. Kredi kartıma ait …./…./……. son ödeme tarihli hesap ekstresi ile kredi kart üyelik ücreti adı altında …..,00 TL borç tahakkuk ettirilmiştir.
  2. Banka ile aramda tanzim edilmiş KREDİ KARTLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİNDE kart ücreti alınacağı belirtilmişse de, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasanın 6. maddesi gereğince, bu sözleşme;
    1. Önceden hazırlanmış, standart sözleşmedir.
    2. Dolayısıyla sözleşme koşulları benimle müzakere edilmemiştir.
    3. Sonuç olarak sözleşmenin o maddesi banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konmuş, haksız bir koşuldur.
  3. Bu konuda Yargıtay 13. H.Dairesi ekteki örnek kararlarıyla, kart ücretinin hukuksuzluğunu iki kez kanıtlamıştır.
  4. Yukarıdaki nedenlerle tahakkuk ettirilmiş bulunan …..,00 TL tutarındaki, kredi kart üyelik ücretinin tarafıma iadesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

 

Adres:                                                                                                                                                                  Tarih: …./…./……  Adı - Soyadı İmza

…………………………………………                 

………………………………………….

 ………………………………………….                                      

 

Ekler                                                                                               

1- …/…/200… son ödeme tarihli hesap ekstresi

2- 13 Daire-Yargitay-Karari-Zonguldak

3- 13 Daire-Yargitay-Karari-Balikesir

4- Sanayi ve tic. Bakanlığı Ticaretin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Genelge No: 2008/5

Son Güncelleme: 25.11.2016 21:28
Yorumlar

Google+'da Paylaş