09 Kasım 2016 Çarşamba 12:50
2022 özürlü aylığı ve  başvurusu  için gerekli belgeler neler?

Engelli aylığı ile vakıf aylığı,2022 özürlü aylığı başvurusu için gerekli belgeler
2022 özürlü aylığı ve  başvurusu  için gerekli belgeler neler?  kimler özürlü aylığı için başvuruda bulunabilir?  başvurular nereye yapılacak? şeklinde pek çok sorunun yanıtı için haberimizi takip edebilirsiniz. İşte ayrıntılar..
Engelli maaşı halk dilinde engelli aylığı veya 2022 maaşı olarak adlandırılıyor.2022 adı kanun numarasından geliyor.

25 Ocak 2013 Güncel: 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 'e göre düzenlenmiştir.

Engelli maaşı başvurusu 2022 sayılı  kanun uyarınca  kişilerin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgahının bulunduğu Vakfa yapılır.Başvuruların şahsen ve yazılı olması esastır. Başvuru işlemleri kanuni temsilciler tarafından yapılacaksa mahkemeden alınan karar örneği ,vekil tarafından yapılacaksa  vekaletname örneği başvuru formuna eklenmeli.
Başvuru esnasında başvuran Aylık başvuru Formunu imzalar.

Özürlü aylığı ve bakıma muhtaç özürlü aylığı kimlere bağlanır?

•%40-69 Özürlü aylığı:
18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olan,
 %40-%69 arası özürlü olan,

•%70 ve Üzeri Özürlü Aylığı;
18 yaşından büyük olan,
 %70 ve üzeri özürlü olan,

•Aylıktan faydalanmayacak kişiler arasında sayılmayan

•Hane içinde kişi başına düşen geliri, 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutardan (2013 İkinci altı ayı 243,43 TL) az geliri olan kişilere bağlanır.
Gerekli belgeler nelerdir?

Aylık başvuru formu (Başvuru sisteme girildiğinde alınan form imzalattırılır)

•Aylık başvurusunun, kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından yapılması hâlinde vekâletname örneği

•Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik gereğince özürlü raporu vermeye yetkili hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu 
Uyarı:

•Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez ve aylık başvurusu belgelerin tamamlanmasını müteakip sisteme işlenir.

•Başvuruda bulunan kişilerden gelir durumlarının tespiti için belge istenmemesi esastır.

•Özürlü ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü aylığı başvurularında, özürlü sağlık kurulu raporunun aslı ya da noter/hastane başhekimliği tarafından onaylı sureti veya Sağlık Bakanlığı veri tabanından elektronik olarak paylaşılan rapor bilgileri kabul edilir. Bununla birlikte özürlü sağlık kurulu raporu suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.

•18 yaş altıözürlü yakını aylığı başvurularında; özürlü sağlık kurulu raporunun yanında, kanuni velisinin olmadığı durumlarda atanmış vasilere ilişkin mahkemece verilmiş vesayet kararının aslı ya da noter tarafından onaylı sureti istenir. Bununla birlikte vesayet kararı suretlerine Vakıf Müdürlerince, aslının ibraz edilmesi kaydıyla “aslı gibidir” onayı verilir.
 

Yorumlar

Google+'da Paylaş