03 Ocak 2017 Salı 15:17
Yeni Anayasa Maddeler Belli Oldu Referandum Ne Zaman Seçim Ne Zaman?

Yeni Anayasa görüşmelerinde komisyonun hararetli nabzı düşmemektedir.CHP'nin yoğun bir şekilde itiraz ettiği maddeler yeterli çoğunluğu bulunmadığı için etki edemediğinden kabul edilerek geçilmektedir. TBMM Anayasa Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri bir bir kabul edilmektedir.En son 3 madde kabul edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesi 12 saat süren görüşmeler sonrasında , ikinci maddesi 15 saat süren görüşmeler sonrasında kabul edildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyonda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi de kabul edildi. Ak Parti bu madde de seçilme yaşını 25 ten 18 e indirdi.

Komisyonda  9  maddede yer alan Yargı yetkisi ile ilgili olan maddeye bağımsız maddesi eklendi buna göre Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. şeklinde yeniden düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2 maddesine göre de milletvekili sayısı 550 den 600 e çıkacak ilgili maddede 2709 sayılı Kanunun 75'inci maddesinde yer alan "beşyüzelli" ibaresi "altıyüz" şeklide değiştirilmiştir.

(Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) Yirmibeş yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir.ayrıca bu maddede 3 değişiklik önerisi ile 18 olarak değiştirilmiştir. İlgili maddede Kanunun 76'ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yirmibeş" ibaresi, "onsekiz" şeklinde, ikinci fıkrasnda yer alan "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar," ibaresi "askerlikle ilişiği olanlar," şeklinde değiştirilmiştir.

Ayrıca CHP'nin itirazı ve MHP'nin de desteği ile Cumhurbaşkanının eyalet oluşumuna izin verir maddesi de Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi maddeleri arasından çıkarılmıştır . Bu çalışmanın tüm milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz .

Son Güncelleme: 03.01.2017 15:18
Yorumlar

Google+'da Paylaş