18 Ekim 2016 Salı 14:23
Yarı zamanlı çalışma hakkı ne zaman çıkacak merak ediliyor
Hükümet tarafından memur aileler için vadedilen doğum sonrası çocuğun ya da evlat edinilen çocuğun ilköğretim çağına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışma hakkı ile ilgili gelişmeleri sizler için aktarıyoruz.
 Devletin ebeveynler için vadettiği  yarı zamanlı çalışma hakkı bir an önce hayata geçirilmesi merakla bekleniyor.Konu hakkında Bakanlar Kurulu kararının açıklanması için sabırsızlanan ebeveynler yeni kanun düzenlemesi için bekleyiş içerisindeler .
29/01/2016 tarihli ve 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen "Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma" başlıklı ek 43. Madde eklenmiştir.
Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma:
EK MADDE 43- Doğum yapan memurlar doğum sonrası annelik izninin ya da 104. maddenin fıkrası gereğince kullanılan iznin, eşi doğum yapan memurlar babalık izninin bitiminden, ilgili mevzuatı uyarınca çocuğun ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, ayrıca süt izni verilmeksizin haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilir. Bu kapsamda yarım zamanlı çalışmaya başlayan memur, aynı çocuk için bir daha bu haktan yararlanamamaktadır. Ayrıca başvuru tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere normal zamanlı çalışmaya dönebilir. Bu madde hükmünden yararlanan memura, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren, mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapabilecek. Bunların fiili çalışmaya bağlı ödemeleri hakkında ise ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edecek. Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınmaktadır. Bu kapsamdaki memurun çalışma saatleri ilgili kurum tarafından belirlenir. Eşiyle birlikte 1 çocuğu evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin çocuk evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de istekleri üzerine çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten veya 104 üncü maddenin (A) fıkrası uyarınca 8 haftalık izin verilmesinin aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu izinlerin bitmesinden sonra bu fıkra hükümlerinden yararlanılacak. Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımı durumundan ebeveynler bu usul ve esaslar ile haktan yararlanamayacak memurları için; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 
Yorumlar

Google+'da Paylaş