27 Ocak 2016 Çarşamba 15:41
Genel Özeliği Bakımından Protista Alemindeki Kök Ayaklılar ve Kamçılılar Nasıl Canlılardır?
Protistaaleminde incelenen canlılar kök ayaklılar,kamçılılar, silliler, sporlular, algler ve cıvık mantarlar olmak üzere 6 guruba ayrılır.
Kök ayaklılar grubuna ait olan canlılar yalancı ayak adı verilen sitoplazmik uzantılarla hareket ederler. Gruptaki canlılar heterotrof olup fagositoz veya pinositoz ile beslenirler. Tek hücreli canlılardır.Toprak, tatlı su ve denizlerde yaşarlar. Parazit yaşayan türleri vardır. Amip bu gurubun karakteristik örneğidir. Kötü ortam şartlarında şeklini değiştirerek koruyucu kist oluşturur. Ortam şartları düzelince kist eski haline döner. Çoğalmaları sadece bölünerek olur. Eşeyli üremesi yoktur. Bazı türleri bağırsakta yaşayarak amipli dizanteri hastalığına neden olur.
Kamçılılar grubuna ait olanlar ince uzun kamçılarıyla hareket eden tek hücreli canlılardır. Heterotrof ve ototrof türleri vardır. Bazı türleri hastalık yapar. Tripanosomagambiense insan kanında parazit olarak yaşar ve uyku hastalığına neden olur. Leishmaniatropica insanın el, yüz ve bacak gibi yerlerinden şark çıbanı denilen deri hastalığını meydana getirir.Öglena ise kloroplast taşıyan fotosentetik kamçılı canlıdır. Işık varlığında fotosentez yapar geceleri ise heterotrof olarak beslenirler. 
 
Yorumlar

Google+'da Paylaş